Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5pkknKbmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

F88

Được thành lập năm 2013, F88 mong muốn thay đổi cách tiệp cận tài chính, giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn bằng việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng – dễ dàng – minh bạch. F88 được sự đầu tư mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư tài chính uy tín trên thế giới như Mekong Capital và Granite Oak.

 • hZWZl5pkknKbmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtra5dtb7Cx

Company Menu

Culture Tour

Life at F88

 • Ủng hộ đồng bào miền Trung

 • Chương trình Hạt gạo yêu thương

 • F88 Bus - Chuyến xe Đoàn viên

 • Year-end party

 • Ngày hội trung thu

 • Mừng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3

 • Dự án Cơm từ thiện

 • Giải bóng đá F88

F88 's Activities

 • F88 đồng hành cùng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn mùa nước lũ

  F88 đồng hành cùng đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn mùa nước lũ

  Với tinh thần: "Lá lành đùm lá rách", Quỹ “Hướng về miền Trung” do nội bộ cán bộ nhân viên F88 đóng góp đã nhanh chóng lên đường... View more
   hZWZl5pkknKbmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJxolXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5pkknKbmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSebmShq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnlJ2anNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • Chương trình “HẠT GẠO YÊU THƯƠNG” trao 2000 suất quà giúp bà con vượt khó

  Chương trình “HẠT GẠO YÊU THƯƠNG” trao 2000 suất quà giúp bà con vượt khó

    Cho đi là nhận lại, dù những món quà của F88 không lớn nhưng với tấm lòng tương thân tương ái chúng tôi cảm... View more
   hZWZl5pkknKbmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmJxolnTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZl5pkknKbmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSebmWhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamZnlJ2anNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZl5pkknKbmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...